Возач

Предмет Тип Преземи
Возач на печатач за термички приеми од 80мм Возач Преземи
Возач на печатач за термички прием од 58 mm Возач Преземи
Драјвер за печатач со термичка етикета од 4 инчи Возач Преземи
Возач на печатач за топлинска етикета од 3 инчи Возач Преземи
Драјвер за печатач за мобилна етикета WP-Q3A & WP-Q2A Возач Преземи