Здравеопазване

icon001
icon002
icon003

Адаптиране към етикетите и касовите бележки отпечатване на болнично оборудване,

баркодове, лекарства, отделения и записи на случаи, опростяващи процеса и постигане на ефективно управление

ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ